Welkom bij onze Logopediepraktijk!

Wachtlijst gesloten 

In verband met een te grote vraag naar logopedie en teveel kinderen op onze wachtlijst, hebben wij besloten om de wachtlijst voor onbepaalde tijd te sluiten. Heeft u alsnog logopedie nodig dan kunt u op zoek gaan naar een andere logopediepraktijk in de omgeving.

Voor preverbale logopedie is er GEEN wachtlijst.

U vindt hier informatie over logopedie en logopedische hulp in het algemeen en onze praktijk in het bijzonder.

Op deze website treft u informatie aan over stoornissen en de wijze waarop wij die als logopedisten kunnen behandelen. Maar ook over de vergoedingen van deze behandelingen door zorgverzekeraars en wat u daar voor moet doen.

Meestal behandelen wij bij ons op de praktijk, maar op verzoek komen wij graag naar u toe.

En natuurlijk vindt u hier ook ons adres en ons telefoonnummer onder contact, daar kunt u ons ook via email vragen stellen over afspraken, behandelingen en logopedie.

Als laatste wijzen wij u op veelgestelde vragen, waar de kans groot is dat u informatie die u graag zou willen ontvangen aantreft.

In de praktijk behandelen wij de volgende problematieken

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

Spraakproblematiek

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.

Taalproblematiek

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten. Verder vallen foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten onder afwijkende mondgewoonten.

Verwijzing en aanmelden

Bij ons kunt u terecht met een verwijzing van uw huisarts of een specialist (KNO-arts, consultatiebureau-arts, tandarts, orthodontist of anderen).
Om u aan te melden kunt u het aanmeldformulier invullen of bellen met 06-54237708.
Op dit moment hebben wij een wachtlijst.

Onze vestigingen

Vestiging Stuwstraat

Stuwstraat 399
2516 TK ‘s-Gravenhage

Telefoon: 06-54237708

Openingstijden

Maandag 08.00-18.00 uur
Dinsdag 13.30-18.30 uur
Woensdag 12.30-18.00 uur
Vrijdag gesloten

Vestiging Westeinde

Westeinde 103-107
2512 GW ‘s-Gravenhage

Telefoon: 06-54237708

Openingstijden

Dinsdag 08.00-13.00 uur

Vestiging Houtwijk

Mari Andriessenstraat 42-44
2552 KN Den Haag

Telefoon: 06-54237708

Openingstijden

Woensdag 08.00-12.00 uur
Donderdag 08.00-12.00 uur