De praktijk


Wij zijn logopedisten en houden ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over onze praktijk en over wie er bij ons werken. En geven wij u informatie over de gang van zaken in onze praktijk en onze manier van werken.

In Wat is logopedie geven we u meer informatie over logopedie en leggen we uit welke problemen er kunnen zijn en hoe we die behandelen.

Stefanie d’Haens

Mijn naam is Stefanie d’Haens en ik ben in 2007 afgestuurd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven.

Sinds 2010 heb ik mijn eigen praktijk hier in Den Haag.

De afgelopen jaren heb ik verschillende bijscholingen gevolgd. Op dit moment behandel ik enkel nog de zeer jonge kinderen met eet- en drinkproblematiek en kinderen met het Syndroom van Down.

Stefanie is werkzaam op de volgende dagen:

Maandag, dinsdag en donderdag.

U kunt Stefanie bereiken:
06-54237708 of stefanie@logopediepraktijkdhaens.nl

Lotte Lokker

Mijn naam is Lotte Lokker en ik ben in 2021 afgestuurd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen bij o.a. Logopediepraktijk d`Haens en na mijn afstuderen werk ik hier nog met veel plezier. Inmiddels heb de volgende cursussen gevolgd om mij te specialiseren en om van de nieuwe ontwikkelingen als logopedist op de hoogte te blijven:

  • OMFT
  • Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen

Ik haal veel plezier uit het werken in een kinderpraktijk, omdat elke behandeling anders is en dit mij uitdaagt om op een creatieve en speelse wijze te werk te gaan.

Lotte is werkzaam op de volgende dagen en locaties:

Maandag: Stuwstraat
Dinsdag: Westeinde en Stuwstraat
Woensdag: Stuwstraat
Donderdag: Marie Andriessenerf en Stuwstraat

U kunt Lotte bereiken:
06-27146431 of lotte@logopediepraktijkdhaens.nl

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.
U kunt zich bij ons aanmelden op de gelijknamige pagina.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en hebben direct contact met basisscholen.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.